Kosten

In 2023 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen maar de behandeling valt wel onder het eigen risico.

Het eigen risico is €385 per jaar. Uw zorgverzekeraar zal tot dit bedrag de kosten bij u in rekening brengen wanneer dit of een gedeelte ervan niet opgemaakt is.

Om aanspraak te maken op vergoeding vanuit de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts verplicht.

Vanaf 2022 is voor bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Elke sessie wordt apart gedeclareerd (per maand of kwartaal). Het tarief per sessie is afhankelijk van de soort sessie (diagnostiek of behandeling) en de duur ervan.

De praktijk heeft voor 2023 contracten afgesloten met de alle zorgverzekeraars; behalve met ONVZ (PNOzorg, VvAA, Jaaah) en Caresq (Besured, Promovendum, NA). De kosten van een behandeling worden vergoedt wanneer er sprake is van een geldige verwijsbrief en een psychische probleem (DSM stoornis) dat valt onder de verzekerde zorg (zoals PTSS, angst en depressieve klachten).

Wanneer de klachten onder niet verzekerde zorg vallen zijn de gesprekken voor eigen rekening. Hiervoor zal €115,00 per sessie in rekening worden gebracht.

Afmelden

Een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer ik telefonisch niet te bereiken ben volstaat een afmelding via (voice)mail. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, wordt altijd een gedeelte van het gesprek bij u in rekening gebracht €65,00. Hierbij kan helaas geen rekening worden gehouden met de reden van de te late afmelding.

Geen vergoeding

Vanuit de overheid is er een lijst gemaakt van klachten die niet vergoed worden:

  • Relatieproblemen (indien dit de hoofddiagnose is)
  • Verwerkings-/aanpassingsproblemen
  • Leerproblemen
  • Werkproblemen
  • Psychosociale hulp i.v.m. somatische aandoening

Sommige zorgverzekeraars vergoeden bovenstaande wel vanuit de aanvullende dekking. Tussen zorgverzekeraars zitten ook verschillen in welke diagnoses vergoed worden. Bij een restitutiepolis gelden weer andere regels. Het advies is om navraag te doen bij uw zorgverzekeraar om niet voor onverwachte kosten komen te staan

Meer informatie over het zorgprestatiemodel en eigen risico vind je op de website van zorgprestatiemodel.nl.

Werkwijze praktijk Courage