Kosten

Als u een geldige verwijzing voor basis-ggz heeft van uw huisarts en een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt, dan worden de kosten vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, na aftrek van uw eigen risico. 

Het eigen risico is €385 per jaar. Uw zorgverzekeraar zal tot dit bedrag de kosten bij u in rekening brengen wanneer dit of een gedeelte ervan niet opgemaakt is.

U dient de verwijzing vóór het eerste gesprek te hebben. Heeft u geen verwijzing of geen verzekerde diagnose dan kunt u zich toch aanmelden, maar dient u de behandeling zelf te betalen.

De praktijk heeft voor 2024 contracten afgesloten met de alle zorgverzekeraars; behalve met ONVZ (PNOzorg, VvAA, Jaaah) en Caresq (Besured, Promovendum, NA). De kosten van een behandeling worden vergoedt wanneer er sprake is van een geldige verwijsbrief en een psychische probleem (DSM stoornis) dat valt onder de verzekerde zorg (zoals PTSS, angst en depressieve klachten).

Vanaf 2022 is voor bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Met een geldige verwijzing wordt uw behandeling vergoedt. Elke sessie wordt apart gedeclareerd (per maand). Het tarief per sessie is afhankelijk van de soort sessie (diagnostiek of behandeling) en hoe lang de sessie duurt. Ook telefonische of online consulten tellen mee. De geplande sessieduur wordt in rekening gebracht, ook als het iets korter of langer duurt. Als de sessie 15 minuten korter duurt of meer dan 15 minuten uitloopt dan wordt het tarief aangepast.

Voor zorg van een zorgverzekeraar waarmee de praktijk geen contract heeft (ongecontracteerde zorg) wordt het NZA tarief gehanteerd. U betaalt de facturen dan rechtstreeks aan ons. U kunt deze vervolgens indienen bij uw verzekeraar. U krijgt dan gedeelte van de nota vergoed, afhankelijk van uw polis.
 
Het particuliere tarief voor niet-verzekerde zorg en voor behandeling zonder verwijzing in 2024 is € 131,82 per 60 minuten. Bij langere sessies wordt het tarief naar rato berekend. Zie het kopje “geen vergoeding” onderaan deze pagina voor nadere toelichting.

 

Afmelden

Een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer ik telefonisch niet te bereiken ben volstaat een afmelding via (voice)mail. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, wordt altijd een gedeelte van het gesprek bij u in rekening gebracht €65,00. Hierbij kan helaas geen rekening worden gehouden met de reden van de te late afmelding.

Geen vergoeding

Vanuit de overheid is er een lijst gemaakt van klachten die niet vergoed worden:

  • Relatieproblemen (indien dit de hoofddiagnose is)
  • Verwerkings-/aanpassingsproblemen
  • Leerproblemen
  • Werkproblemen
  • Psychosociale hulp i.v.m. somatische aandoening

Sommige zorgverzekeraars vergoeden bovenstaande wel vanuit de aanvullende dekking. Het advies is om navraag te doen bij uw zorgverzekeraar om niet voor onverwachte kosten komen te staan

Wanneer u geen verwijzing heeft of de klachten onder niet verzekerde zorg vallen zijn de gesprekken voor eigen rekening. Het tarief voor deze niet-basispakketzorg (onverzekerd product) in 2024 is € 131,82 per 60 minuten. Bij langere sessies wordt het tarief naar rato berekend. Deze tarieven zijn inclusief de bijkomende indirecte tijd, zoals voorbereiding en verslaglegging. Naast face-to-face sessies zijn ook telefonisch contact, e-mail contact en videobellen declarabel, mits dit contact inhoudelijk tot de behandeling behoort. Bijvoorbeeld: tussentijdse vragen, advies of evaluatie, overleg in het kader van doorverwijzing.

 

Meer informatie over het zorgprestatiemodel en eigen risico vind je op de website van zorgprestatiemodel.nl.

Werkwijze praktijk Courage