Werkwijze en praktijk

U kunt zich voor behandeling aanmelden via het aanmeldformulier op deze site. Na ontvangst zal ik mijn best doen om binnen 2 werkdagen telefonisch contact op te nemen.

Prakrijk psychologenpraktijk Courage

Het eerste (en indien nodig een tweede) gesprek zal gebruikt worden om informatie te verzamelen. Hier zal een beeldvorming van de klachten, de ontstaansgeschiedenis, persoonlijkheidskenmerken en de hulpvraag centraal staan. Aan de hand van de verzamelde informatie en eventueel aanvullende vragenlijsten stellen we samen een behandelplan op. Met instemming van beide kanten zal vervolgens het behandeltraject worden gestart.

Gesprekken

De gesprekken zullen in het begin wekelijks plaats vinden en na verloop van tijd in frequentie afnemen. Een intakegesprek duurt 60 minuten, vervolggesprekken over het algemeen 45 minuten. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van uw klachten. Waar mogelijk streef ik naar een kortdurende behandeling. Indien nodig zal een langdurig traject worden ingezet. Gesprekken kunnen ook online plaatsvinden en e-health is mogelijk.

Wanneer blijkt dat ik niet (meer) de juiste hulp kan bieden zal ik daar waar mogelijk een advies voor een meer passende behandeling geven.

Aan het eind van de behandeling zullen er één of twee gesprekken plaatsvinden om stil te staan bij de afronding en zal er aandacht zijn voor terugvalpreventie.

De gegevens blijven in een afgesloten ruimte veilig bewaard en zullen na 15 jaar worden vernietigd. Als gezondheidszorgpsycholoog heb ik beroepsgeheim. Het verstrekken van informatie over de behandeling aan derden kan alleen met schriftelijke toestemming.

Sinds 1 januari 2022 geldt het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een zorgaanbieder hoe ze ervoor zorgt dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals is geregeld. Lees het kwaliteitststatuut van psychologenpraktijk Courage.

Tevens is er een cliënten- en naastenversie van dit statuut geschreven waarin staat wat je als cliënt en naaste mag en kan verwachten in de GGZ.

Praktijk Courage

Praktijk

De praktijk is overdag geopend op maandag, dinsdag en donderdag.

De praktijk bevindt zich op de 1ste verdieping van de Wilhelminasingel 4.

De praktijk is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Er zijn verschillende bushaltes in de nabije omgeving, tevens is het centraal station van Nijmegen op loopafstand. In de straat is voldoende mogelijkheid voor het parkeren van uw auto. Let op: er geldt betaald parkeren in de straat!

Prakrijk psychologenpraktijk Courage